Informuojama, kad Tarybos sprendimu Nr. T11-86 mokestis už kovo mėn. mažinamas 50 proc., o už balandžio mėn. atleidžiama nuo mokesčio. Žr. 2020-04-02 Tarybos sprendimą Nr. T11-86:

Tarybos sprendimas T11-86 dėl mokesčio karantino laikotarpiu

DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T11-514 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą“ nustatė pinigų mokėjimo tvarką, mokesčio dydį, atleidimo nuo mokesčio ir surinktų lėšų panaudojimo tvarką Gargždų sporto mokykloje.

Pagal šį nutarimą nuo 2019 m. sausio 1 d. mokesčio dydis už vaikų švietimą sudaro 5,00 Eur per mėnesį. Minėtą sumą už kiekvieną einamąjį mėnesį Jūs privalote sumokėti iki mėnesio 25 dienos, pervedant pinigus į Gargždų sporto mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą (LT154010040200038556, DnB NORD bankas, Gargždų skyrius, įstaigos kodas 191794347). Atliekant pavedimą, prašome nurodyti ugdytinio vardą, pavardę ir sporto šaką. Apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (banko kvitą, internetinio pavedimo kopiją ir kitą) pristatyti treneriui.

Mokestį už rugsėjo-gruodžio mėnesius privalu sumokėti iki gruodžio 1 d., o už sausio-gegužės – iki birželio 1 d.
Nuo mokesčio atleidžiami tokie ugdytiniai: neįgalūs vaikai, šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą, vaikai, kurie gyvena globos įstaigose (grupėse). Mokyklos tarybos sprendimu gali būti atleisti vaikai, du ar daugiau iš vienos šeimos lankantys mūsų mokyklą, Lietuvos rinktinių nariai, Lietuvos pirmenybių prizininkai. Apie priklausymą bent vienam iš aukščiau paminėtų punktų reikalinga mokyklai pateikti tai įrodančius dokumentus.

Pranešimas tėvams dėl-mokesčio už-neformalųjį-ugdymą (2019)

Sprendimas dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content