SPORTO MOKYKLA

 1. Vizija

  Sporto mokykla – šiuolaikinė, moderni, demokratiškai organizuota neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga, užtikrinanti saugią ugdymosi aplinką, kokybišką mokinių ugdymą, plėtojanti ugdymo kryptis ir formas, rengianti mokinius rajono ir respublikos rinktinėms, skatinanti mokinių užimtumą ir mokyklos bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis ir sporto klubais.

 2. Sporto mokyklos tikslas

  Skatinti moksleivius sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų.

  Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:
  Ugdyti treniravimosi motyvaciją, skatinti poreikį sportuoti bei lavinti sveiką asmenybę.
  Teikti bendrą fizinį, pradinį bei meistriškumo ugdymo pasiruošimą.Tobulinti sportinį pasiruošimą.
  Padėti pasirengti tolesniam sportiniam, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui.
  Ieškoti talentingų sportininkų. Rengti sportininkus mokyklos, rajono, apskrities ir respublikos rinktinėms.
  Inicijuoti mokykloje kultivuojamų sporto šakų plėtrą rajono bendrojo ugdymo mokyklose, organizuojant sporto varžybas.
  Tobulinti trenerių profesinį pasirengimą. Užtikrinti saugų ugdytinių sportą. Vykdyti ugdomojo proceso priežiūrą.

 3. Misija

  Stiprinti mokinių sportinę veiklą, rengti varžybas, nugalėtojų apdovanojimus bei  pagerbimus, formuoti mokinių požiūrį į sportą kaip patrauklų, šiuolaikišką, būtiną ir neatsiejamą nuo jauno žmogaus dalyką. Didinti mokinių susidomėjimą sportu, pasinaudoti juo kaip prevencija nusikalstamumui ir žalingiems įpročiams jaunimo tarpe; siekti, kad sportu būtų gerinama vaikų sveikata, ugdomos jų fizinės savybės, keliamas sportinis meistriškumas ir siekiami sportiniai rezultatai.

 

Gargždų sporto mokykla

 • Kvietinių g. 26, Gargždai, Klaipėdos rajonas
 • El. paštas klrvjsportom@ml.lt,
 • Tel. /faks. (8 46) 452 505

Administracija

 • Direktorius: Antanas Blinstrubas (8 46) 452 505
 • Pavaduotojai: Zigmas Bitinas (8 46) 452 505 ir  Lina Raudienė (8 46) 452 505